Mentorordning 2017-10-03T08:20:46+00:00

MENTORORDNING
MOTIVATION & AFKLARING

KAPU & CO. og Faxe Kommune har et samarbejde om mentorordning til unge mellem 18-30 år.

KAPU & CO. tilbyder fremover også mentorordning til dem over 30 år.

MENTORORDNING

FOR DIG UNDER OG OVER 30 år

Som mentor er arbejdet via samtaler at motivere, inspirere, konfrontere, vejlede samt træne den enkelte i fast struktur og forandringsprocesser i hverdagen.

Som mentor er arbejdet at afklare den enkeltes forhindringer og udfordringer samt give indsigt i forskellige uddannelses-/og beskæftigelsesmuligheder, så vedkommende er bedre klædt på til at træffe en realistisk plan og vej for fremtiden.

Den konkrete plan for støtte, herunder mål og delmål, fastsættes i et samarbejde med den enkelte, kommunen og mentoren.

Eksempler på, hvor en mentorordning kan anvendes:

  • Støtte og fastholdelse under uddannelse, herunder tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
  • Støtte og fastholdelse i forbindelse med tilbagevenden til beskæftigelse
  • Støtte og fastholdelse af virksomhedspraktik
  • Støtte og fastholdelse under andre beskæftigelsesrettede tilbud, f.eks. ordblindeundervisning, FVU
  • Støtte og fastholdelse af psykiatrisk behandlingsforløb
  • Støtte til psykologbehandlinger og enkeltstående undersøgelser
  • Støtte og fastholdelse af misbrugsbehandling
  • Støtte til lægesamtaler, tandlæge, sygehus mv.
  • Støtte til fremmøde hos andre offentlige instanser, f.eks. Familiecentret, Bo & Netværk
  • Støtte til aftaler hos statsforvaltningen, kriminalforsorgen, advokatbistand mv.

Vælger du mentorordning via KAPU, så får du en MENTOR, der er:

MOTIVERENDE  ENERGISK  NYTÆNKENDE  TÅLMODIG  ORDENTLIG  RESULTATORIENTERET

PROCESSEN & METODEN
MENTORORDNING

KAPU & CO.´s mentorer arbejder procesorienteret og ud fra en særlig og målrettet indsats. Der arbejdes på stort set alle niveauer med den enkeltes ressourcer og barrierer inden for det personlige plan samt inden for afklaring og afdækning af kompetencer ift. også det faglige plan.

Det kræver motivation at arbejde med forhindringer, herunder ændring af sine mønstre og vaner, men med tæt opbakning og støtte fra en mentor, ser vejen for langt de fleste heldigvis noget mere overskuelig ud. Det kan være en vanskelig og måske også smertefuld proces med delmål, men det endelige mål er at nå til uddannelse og/eller beskæftigelse til enkelte – ikke mindst, et værdigt liv.

Med en passende uddannelsesbaggrund samt en bred og solid erhvervserfaring og professionelt netværk, består vores mentorarbejde i at være inspirationskilde, sparringspartner og vejleder overfor borgeren. Dette arbejde udføres med omsorg, ærlighed samt respekt – og ved undervejs at stille de irriterende, provokerende, konfronterende og udfordrende spørgsmål.

Kort sagt være en tæt kontaktperson og ildsjæl – men hvor ansvaret for egen livssituation og fremtid ligger hos den enkelte selv.

SE OGSÅ: P.U.M.A UNGEPROJEKT
FOR DIG MELLEM 18 OG 30 ÅR

KAPU & CO. har i mange år haft samarbejde med Faxe Kommune, og bl.a. i seks år kørt et tilbud til unge mellem 18-30 år, der har ret eller pligt til uddannelse. Her kunne de udvide deres kompetencer og øge deres viden i forhold til uddannelse og arbejde. P.U.M.A var et forløb, hvor de via personlig vejledning blev klædt på til at gennemføre et uddannelsesforløb og efterfølgende være en del af arbejdsmarkedet. De skulle naturligvis selv gøre en indsats, men sammen fik vi afklaret, hvordan deres fremtid kunne se ud!

LÆS MERE
DOWNLOAD FOLDER

Ring til Trine på 71 20 60 70 eller Helle 71 20 60 90
Eller send en besked til trine@kapu.dk eller helle@kapu.dk