P.U.M.A Ungeprojekt 2017-10-03T08:23:27+00:00

UNGEPROJEKT MED FOKUS PÅ
MOTIVATION & AFKLARING

Kodeordet bag arbejdet og succesen var at være en tæt kontaktperson
og ildsjæl overfor den unge, men hvor ansvaret for dennes egen
livssituation og fremtid stadig lå hos dem selv.

P.U.M.A UNGEPROJEKT

FOR DIG MELLEM 18 OG 30 ÅR

KAPU & CO. har i mange år haft samarbejde med Faxe Kommune, og bl.a. i seks år kørt et tilbud til unge mellem 18-30 år, der har ret eller pligt til uddannelse. Her kunne de udvide deres kompetencer og øge deres viden i forhold til uddannelse og arbejde.

P.U.M.A var et forløb, hvor de via personlig vejledning blev klædt på til at gennemføre et uddannelsesforløb og efterfølgende være en del af arbejdsmarkedet. De skulle naturligvis selv gøre en indsats, men sammen fik vi afklaret, hvordan deres fremtid kunne se ud!

I forløbet skulle de ud i virksomhedspraktik. Det gav dem indsigt i forskellige arbejdsområder, så de kunne målrette deres uddannelsesvalg. De fik erhvervserfaring og skabte netværk, der kunne hjælpe dem i deres jobsøgning. Undervejs i forløbet havde de en fast kontaktperson/konsulent, der guidede og vejledte dem.

Det var individuelt, hvor længe den enkelte var i forløb, og der var mødetider mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 15.00, fredag kl. 08.30 – 14.00 samt virksomhedspraktik med mødetid.

Indhold

 • Personlige samtaler

 • Uddannelsesvejledning

 • Motivation

 • Afklaring

 • Virksomhedsbesøg & praktik

 • Jobsøgning

 • Kommunikation

 • A-kasse og fagforening

 • Arbejdsmarked og arbejdspladskultur

 • Økonomi og budget

 • Sundhed bredt

 • Samfundsrelevante emner

PROCESSEN & METODEN
P.U.M.A Ungeprojekt

Den røde tråd i KAPU & CO.´s ungetilbud var, den særlige indsats. Der blev taget hensyn til, og håndteret individuelle forhold i det omfang, de udgjorde en hindring for at komme videre i uddannelse og/eller beskæftigelse.

Generelle principper og værdier

De fleste unge ønsker et liv som andre mennesker – at gennemføre realistisk uddannelse, som kan føre til job. De unge var motiveret, eller blev motiveret på P.U.M.A til at håndtere barrierer. Ofte tog det tid og krævede tålmodighed ”at flytte de kampesten, som lå på vejen”. Og det kunne være vanskeligt og smertefuldt at komme igennem, men målet var at nå til uddannelse og/eller beskæftigelse – ikke mindst, et værdigt liv.

Vores overbevisninger var, at kombinationen af en holdbaseret undervisning samt en individuel tilgang var det bedste udgangspunkt for at afklare og hjælpe dem videre i forhold til fremtidig beskæftigelse. Med et solidt uddannelses- og erfaringsgrundlag i forhold til kursisterne, bestod vores arbejde i at være
inspirationskilde og vejledere som hjælp til en afklaring af fremtidig plan.
Dette blev gjort bl.a. ved at stille de irriterende, provokerende og udfordrende spørgsmål – herunder være konfronterende og samtidig støttende. Kort sagt være en tæt kontaktperson og ildsjæl – men hvor ansvaret for kursisternes egen livssituation og fremtid lå hos dem.

Der blev lagt vægt på, at der var tale om læring af personlige og sociale kompetencer. En del af de unge var måske vant til at være klienter, og skulle hjælpes ud af denne passive rolle og blive selvforsørgende, hvilket handlede om, at de tog ansvar for eget liv. Vi stillede krav til dem, ud fra tesen om, at den man respekterer, stiller man krav til.

Ungeprojektet foregik i indbydende lokaler og rart miljø, hvor vi talte respektfuldt til hinanden. Der blev lagt stor vægt på stabilt fremmøde, hvilket var en vigtig evne at være i besiddelse af, for at de kunne blive og forblive selvforsørgende. Der kunne både indgå pisk og gulerod under forløbet. Pisken kunne være sanktioner, hvor jobcentrene f.eks. tilbageholdte kontanthjælpen ved manglende fremmøde (signalværdien; ”at man skal yde, før man kan nyde”). Guleroden kunne være, at den unge blev belønnet hurtigt og konsekvent, når de mødte op og deltog aktivt.

Teen girl talking with adults during therapy or counseling session

SE OGSÅ: MENTORORDNING
MOTIVERENDE  ENERGISK  NYTÆNKENDE
TÅLMODIG ORDENTLIG  RESULTATORIENTERET

KAPU & CO. tilbyder mentorordning til unge mellem 18-30 år.

Som mentor er arbejdet via samtaler at motivere, inspirere, konfrontere, vejlede samt træne den enkelte i fast struktur og forandringsprocesser i hverdagen.
Som mentor er arbejdet at afklare den enkeltes forhindringer og udfordringer samt give indsigt i forskellige uddannelses-/og beskæftigelsesmuligheder, så vedkommende er bedre klædt på til at træffe en realistisk plan og vej for fremtiden.

KAPU & CO tilbyder fremover også mentorordning til dem over 30 år.

LÆS MERE

Ring til Trine på 71 20 60 70 eller Helle 71 20 60 90
Eller send en besked til trine@kapu.dk eller helle@kapu.dk